HYUNDAI ENGINE MOUNTING 21930-2B900

Gysga düşündiriş:

Oe kody: 21930-2B900 21930-2B500 21930-2B000 21930-2B601
 
BRAND: HRP
MODEL: HP-HY1091
OEM: 21930-2B900
ÜÇIN GEREK: SANTA FE (CM) 06-10
KIA SORENTO
DESC: ENGINE MOUNTING-RR
Kepillik: BIR ARYL ORA-da 50000KM
Mysallar: Kabul et
TÖLEMEK: T / T, WESTREN BIRLEŞIGI, L / C, PAYPAL
Gapjyk: HRP BRAND, NRUTRAL ORA-DA HYZMATDAŞ BRAND
MOQ: 10 HK


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleriDwigatel duralgalary Adatça metaldan we rezinden ýasalýar.Metal hereketlendirijiniň öndürýän güýjüne we torkyna garşy durmak üçin ulanylýar, titremäni siňdirmek we peseltmek üçin rezin ulanylýar.

ähli tebigy rezin Taýlanddan.Rubhli rezin formulalary, ýokary dartyş güýjüni, ýyrtyk güýjüni, aşgazana garşylygyny we iň ýokary hyzmat möhletini we öndürijiligini üpjün etmek üçin ulagyň talaplaryna laýyk gelýän berklik aýratynlyklaryna we ululyklaryna görä öndürilýär.

gidrawliki gurnama dünýädäki öňdebaryjy nebit doldurma enjamlary tarapyndan öndürilýär. Dizaýnyň asyl nusgasy ýaly bolmagyny üpjün etmekden başga-da, hilimiz hakyky bölekler bilen deňeşdirilýär.

strut montaj rezin Taýlanddan, 60% töweregi tebigy rezin bilen baglanyşykda.Awtoulagyň ajaýyp rul tekizligine we çalt jogap tizligine göz ýetiriň.

Dwigateliň aýak ýelimi, esasan, burulýan ýaýyň diýilýän durnukly şok siňdirişidir!Tork kysymy, adatça awtoulag korpusynyň öň okundaky hereketlendiriji bilen birleşdirilen hereketlendirijiniň berkidijisidir.

Braket iki görnüşe bölünýär: biri burulýan ýaý, beýlekisi hereketlendirijiniň aýak ýelimi.Dwigateliň aýak ýeliminiň wezipesi, esasan, zarba siňdirişini düzeltmekdir.
Tork kysymy, adatça awtoulag korpusynyň öň okundaky hereketlendiriji bilen birleşdirilen hereketlendirijiniň berkidijisidir.
Ordinaryönekeý hereketlendirijiniň aýak ýeliminden tapawutlanýar, rezin pirogyň motoryň düýbüne gönüden-göni oturdylmagy, burulýan ýaýyň hereketlendirijiniň gyrasyna demir çyzyk görnüşinde oturdylmagy.Şeýle hem burulýan ýaýyň üstünde burulýan ýaýyň ýelimi bolar, şok siňdiriş roluny ýerine ýetirer.
片头1  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň